Biuro projektu: 
    Europerspektywa
    ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
    tel./fax: 81 444 58 16
    info@europerspektywa.pl


  

    Aktualności:
 

Koniec realizacji projektu
zobacz więcej...

Konferencje upowszechniające
zobacz więcej...

Warsztaty szkoleniowe
zobacz więcej...

Odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej

zobacz więcej...

Uzyskaliśmy pierwsze rekomendacje od kuratoriów oświaty

zobacz więcej...


Zebranie sieci tematycznej
zobacz więcej...

Zobacz wszystkie aktualnościPrzydatne linki:

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego:

www.lubelskie.pl

Europejski Fundusz Społeczny:
www.efs.gov.pl

Europerspektywa
www.europerspektywa.pl
 

NEWSLETTER
Zachęcamy do subskrybcji

Nazwa instytucji
Miejscowość
Adres email
   

 Liderem projektu jest firma Europerspektywa Beata Romejko
Adres biura: ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin

tel./fax: 81 444 58 16
www.europerspektywa.pl

info@europerspektywa.pl
Partnerzy projektu

Zespół naukowców z Katedry Psychologii Rehabilitacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II
- istnieje od ponad 20 lat i odgrywa istotną rolę w rozwoju psychologii rehabilitacji jako dyscypliny naukowej oraz praktyki psychologicznej. Pracownicy Katedry są autorami licznych publikacji monograficznych i rozdziałów w pracach zbiorowych, wydanych w języku polskim i językach obcych, artykułów drukowanych w czołowych czasopismach naukowych w kraju i zagranicą, a także referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych. Ponadto uczestniczą w wielu naukowych programach badawczych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz współpracują z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, USA). Istotną częścią podejmowanych przez pracowników Katedry Rehabilitacji działań jest współpraca z organami administracji rządowej (centralnej i regionalnej), samorządowej, organizacjami pozarządowymi. Pracownicy Katedry posiadają bogate doświadczenie w pisaniu ekspertyz programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych, udziale w przygotowaniu strategii rozwoju wsparcia osób niepełnosprawnych oraz w współudziale w przygotowaniu i partnerstwie w realizacji projektów w środowiskach lokalnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie w skład którego wchodzą:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- Szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
- Warsztaty Szkolne
- Internat
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Środowiskowy Dom Samopomocy "Absolwent"
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka "Pomocna Dłoń”
- "Zielona Szkoła" W Sułoszynie
Ośrodek posiada najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie budownictwa oświatowego w kraju. Spójny system komunikacji (łączniki, hole rekreacyjne, podjazdy) umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie się niepełnosprawnych uczniów po całym kompleksie.
Wszystkie sale lekcyjne, klasopracownie i pracownie praktycznej nauki zawodu wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Funkcjonują również pracownie komputerowe. W bibliotece zaopatrzonej w bogaty księgozbiór dla młodzieży i pracowników działa nowoczesne centrum multimedialne.
Ośrodek dysponuje dobrze zorganizowanym, bogato wyposażonym zespołem rekreacyjno - sportowym (pelnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, sala rekreacyjna, korty tenisowe i boiska).

Percy Hedley Foundation (Newcastle, Anglia) jest instytucją charytatywną świadcząca specjalistyczne usługi dla niepełnosprawnych w Północno-Wschodniej Anglii. Wspiera prawa, potrzeby i aspiracje niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.
Z ponad 500 pracownikami Fundacja jest jedną z największych regionalnych instytucji dobroczynnych. Rozmiary Fundacji umożliwiają prowadzenie szerokiego zakresu usług dla ponad 1000 rodzin rocznie.
Fundacja wychodzi naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym, upośledzeniem komunikacji, upośledzeniem czuciowym i mających problemy z przyswajaniem wiedzy, wymagających opieki i terapii.
Fundacja oferuje szeroki wachlarz usług dla dzieci i dorosłych, w tym żłobki, wsparcie rodzin, szkoła dla rodziców, szkoła podstawowa, średnia i college dla młodzieży z niepełnosprawnością umysłową oraz stała i czasowa opieka. Fundacja prowadzi także projekty wspierające zatrudnienie swoich podopiecznych, w tym specjalny program dla osób z chorobą Parkinsona.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (Lublin) powstała w 1993 roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.
Celami fundacji są m.in. promocja postaw obywatelskich, merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, szczególnie z terenów wiejskich, wspieranie państw Europy Wschodniej w ich wysiłkach ku demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego nowoczesne narzędzia i techniki multimedialne

 

              Strona główna| O projekcie| Partnerzy| Eksperci| Kącik metodologiczny| Kontakt