Biuro projektu: 
    Europerspektywa
    ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
    tel./fax: 81 444 58 16
    info@europerspektywa.pl


  

    Aktualności:
 

Koniec realizacji projektu
zobacz więcej...

Konferencje upowszechniające
zobacz więcej...

Warsztaty szkoleniowe
zobacz więcej...

Odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej

zobacz więcej...

Uzyskaliśmy pierwsze rekomendacje od kuratoriów oświaty

zobacz więcej...


Zebranie sieci tematycznej
zobacz więcej...

Zobacz wszystkie aktualnościPrzydatne linki:

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego:

www.lubelskie.pl

Europejski Fundusz Społeczny:
www.efs.gov.pl

Europerspektywa
www.europerspektywa.pl
 

NEWSLETTER
Zachęcamy do subskrybcji

Nazwa instytucji
Miejscowość
Adres email
   

 


O projekcie

Produkty:

I. PRODUKT FINALNY (KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ WERSJĘ OSTATECZNĄ PRODUKTU FINALNEGO)
Program wspierania ucznia z niepełnosprawnością umysłową do funkcjonowania w środowisku pracy składający się następujących elementów:

1. Narzędzia diagnostyczne
a. Do badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych
Narzędzie będzie służyć do określania zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów z niepełnosprawnością umysłową jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji o wyborze nauki konkretnego zawodu. Narzędzie powinno być stosowane przed rozpoczęciem przez ucznia edukacji zawodowej.
b. Do badania poziomu przystosowania ucznia do funkcjonowania środowisku pracy o różnym poziomie wsparcia.
Narzędzie służyć będzie do diagnozowania poziomu przystosowania ucznia do funkcjonowania w środowisku pracy. Wynik badania tym narzędziem posłuży jako wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców w podejmowaniu decyzji o poszukiwaniu przez ucznia / skierowaniu go do pracy w środowisku o odpowiednim poziomie wsparcia (otwarty rynek pracy, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej). Narzędzie powinno być stosowane na końcu edukacji zawodowej. Może być również wykorzystywane w trakcie edukacji w celu diagnozowania zmian w poziomie przystosowania do funkcjonowania w środowisku pracy. Kwestionariusz będzie przeznaczony do używania przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i doradców zawodowych pracujących z uczniem.

2. Metodyka pracy z uczniem
Metodyka będzie obejmować ok. 15 godz. zajęć grupowych i wskazania do pracy indywidualnej z uczniem. Celem tych zajęć będzie kształtowanie kompetencji psychospołecznych i organizacyjnych ucznia niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w środowisku pracy.
Opracowane zostaną podręczniki dla nauczyciela i rodzica oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia. Powstaną dwa równoległe programy dedykowane oddzielnie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Metodyka powinna być wykorzystywana w ostatnich etapach edukacji ucznia, bezpośrednio przed wejściem na rynek pracy.

II. PRODUKTY POMOCNICZE
a) ekspertyza dotycząca metod pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w Anglii

 Otwórz plik (Polska wersja językowa, PDF 1MB)

 Otwórz plik (Angielska wersja językowa, PDF 765KB)

b) studium literatury naukowej dotyczącej edukacji i pracy osób z upośledzeniem umysłowym

 Otwórz plik (PDF 708KB)

c) raport z badań pracodawców zatrudniających i niezatrudniających osoby z niepełnosprawnością umysłową, nauczycieli i dyrektorów szkół specjalnych oraz absolwentów i ich rodziców będący podstawą do wypracowania rezultatów na dalszych etapach projektu

 Otwórz plik (PDF 2MB)

d) analiza aktualnie dostępnych koncepcji opisu i oceny zainteresowań i kompetencji zawodowych

 Otwórz plik (PDF 547KB)


e) analiza aktualnie stosowanych metodyk wspierania rozwoju zawodowego uczniów z niepełnosprawnością

 Otwórz plik (PDF 545KB)

f) założenia metodologiczne do produktu finalnego

 Otwórz plik (PDF 717KB)


 

              Strona główna| O projekcie| Partnerzy| Eksperci| Kącik metodologiczny| Kontakt